KOME POMAŽEMO

Ciljevi oko kojih smo se okupili

Svesni da su solidarnost i humanost kako na ličnom, tako i korporativnom nivou društveno angažovanih inicijativa presudni u današnjem vremenu, ciljevi i glavni pravci delovanja Fondacije su:

Zdravstveno i socijalno ugrožena lica


Podrška zdravstveno i socijalno ugroženim licima, prevashodno kroz organizaciju humanitarnih akcija i kampanja usmerenih ka smanjenju siromaštva

COVID-19 


Podrška najteže pogođenim pojedincima i društvenim grupama u saniranju posledica nastalih pandemijom virusa Covid-19

Osetljive društvene grupe


Pružanje pomoći osetljivim društvenim grupama – licima sa posebnim potrebama i deci bez roditeljskog staranja i njihovo puno socijalno uključivanje

19-free-stock

O NAMA

Od srca sa ljubavlju

Svaki dinar je važan!

Kako bi ispunila jedan od svojih ciljeva – težnja maksimalnoj transparentnosti, fondacija ‘Od srca sa ljubavlju’ objavljuje informacije o svakoj donaciji koja se izvrši na njihov račun.