Kategorija "Blog"

Cerebralna Paraliza – Bolest kod dece – Od Srca Sa Ljubavlju

30 januara, 2023

Cerebralna paraliza fondacija Od srca sa ljubavlju

Cerebralna paraliza je vrsta bolesti koja se javlja još u toku trudnoće ili u ranom detinjstvu, a utiče na kretanje tela, koje je otežano, na mišiće, celokupno držanje, ravnotežu. Kako su sve to osnovne funkcije zdravog ljudskog bića, možemo samo pretpostaviti kako je onima koji se bore sa ovom opakom bolešću.

Postoje mnogobrojni instituti i banje u kojima se pomaže deci oboleloj od cerebralne paralize. Svaki program osmišljen je tako da pomogne tačno određenom detetu u zavisnosti od toga koliko je cerebralna paraliza napredovala i kako se dete nosi sa njom. Osnovni tretman uglavnom podrazumeva razvitak držanja tela, koji se odnosi na sedenje, stajanje, kretanje. Velika pažnja posvećuje se i razvijanju kognitivnih sposobnosti, mišljenja, govora, komunikacije. Utiče se i na razvijanju što veće samostalnosti deteta – da može samo da se hrani, oblači i sl.

Kako su ovi tretmani zaista skupi, prosečna porodica u Srbiji nije u mogućnosti da izdvoji dovoljne količine novca kako bi pomogla svom detetu.

Naš cilj je da udruženim snagama pokažemo humanost na delu. Fondacija Od srca sa ljubavlju namenjena je i osnovana upravo da bi se pružila pomoć i prikupila sredstva za lečenje dece i odraslih – za one kojima je pomoć neophodna.

Svi oni koji žele da nam se pridruže i postanu deo našeg tima mogu se prijaviti za donacije. Jedan čovek ili nekoliko njih ne mogu da urade nešto veliko, ali više ljudi dobre volje na jednom mestu mogu pomoći svi zajedno i vratiti osmeh na lice deci koju je zadesila cerebralna paraliza. Pokažimo jedinstvo i empatiju, budimo uz naše male borce i neka pobeda mališana bude naša pobeda.

Pored prijave za donatore, postoji i prijava za pomoć. Ukoliko poznajete neko dete kome je potrebna pomoć ili je to neko vama drag, popunite kratak formular fondacije Od srca sa ljubavlju. Naš cilj je da se ujedinimo i sve prepreke koje postoje prebrodimo zajedno.

Šta je cerebralna paraliza?

Cerebralna paraliza se definiše kao stanje koje nastaje usled oštećenja dečjeg mozga pri porođaju ili u prvim godinama života. Kada se postavi pitanje: “Šta je cerebralna paraliza?” – odmah se bolest  povezuje sa zaostatkom razvoja mišića kod dece.

Oštećenje motoričke funkcije kod svakog deteta može da bude različito. Samo od organizma deteta samog zavisi do kog stepena će bolest napredovati i u kojoj meri će biti uspešne terapije koje se primenjuju, ali jedno je sigurno – nema odustajanja. Borba za život mora da se završi u korist  deteta kako bi ono imalo bolju i srećniju budućnost.

Iako oštećenje mozga ima trajan efekat, vežbe koje postoje u izvesnoj meri mogu da pomognu deci da koliko-toliko ublaže posledice cerebralne paralize.

Kako prepoznati rane znake cerebralne paralize?

Rani znaci cerebralne paralize obično mogu da se jave još u prvim mesecima života, ali to ne mora da bude uvek tako. Nekad mogu da se jave i tek nakon dve godine. Kod beba sa cerebralnom paralizom roditelji primećuju mlitavost (hipotonija – smanjen mišićni tonus), otežano prevrtanje, sedenje, puzanje, hodanje. Ukoliko roditelji primete ukočenost, krutost kod beba u pitanju je hipertonija – povećan mišićni tonus. Međutim, postoje i deca kod kojih mogu da se jave ovi simptomi, a da oni nemaju cerebralu paralizu.

Znaci CP kod beba do 6 meseci

Kod beba uzrasta do 6 meseci mogu se primetiti sledeći znaci CP:

 • Glava bebe zaostaje kada je podignete
 • Možete primetiti ukočenost kod bebe
 • Možete primetiti da je beba mlitava
 • Kada podignete bebu noge joj se ukoče i ukrste tj. zauzmu položaj makaza

Znaci CP kod beba starijih od 6 meseci

Kod beba starijih od 6 meseci mogu se primetiti sledeći znaci:

 • Beba se ne prevrće ni na jednu stranu
 • Beba ne može da spoji ruke ispred tela dok leži
 • Ne može da prinese ruku do usta
 • Predmete dohvata samo jednom rukom, dok joj je druga stisnuta u pesnicu

Znaci CP kod beba starijih od 10 meseci

Kod beba starijih od 10 meseci mogu se primetiti sledeci znaci:

 • Pri puzanju, beba se gura jednom rukom i jednom nogom, a vuče suprotnu ruku i nogu
 • Potrebna joj je pomoć, jer ne može da se održi sama u stojećem položaju

Dijagnostikovanje cerebralne paralize

Cerebralna paraliza dijagnostikuje se tako što lekari rade testove za procenu motoričkih sposobnosti deteta. Lekar će preko testova pratiti razvoj deteta, pogotovo to da li motoričke sposobnosti koje dete ima odgovaraju njegovom uzrastu ili postoji stagnacija u razvoju. S obzirom na to da cerebralna paraliza nije progresivan proces, ako dete stalno gubi motoričke sposobnosti, nije u pitanju CP.

Lekari koriste neuroimaging metode, putem kojih gledaju mozak i mogu da otkriju deformacije. Najpoznatije metode su:

 1. Ultrazvuk lobanje (kranijuma)
 2. Kompjuterska tomografija (CT)
 3. Magnetna rezonanca (MR)

Ultrazvuk lobanje radi se uz pomoć visokofrekventnih zvučnih talasa, koji proizvode slike mozga mladih beba. Iako nije tako uspešna kao preostale dve tehnike, ona se koristi kod prevremeno rođenih beba, zato što je najmanje nametljiva, ali isto tako i nije dovoljno efikasna u slikanju promena bele materije mozga.

Kompjuterska tomografija uz pomoć rendgenskih zraka snima mozak tako da pokazuje njegovu strukturu i područja kod kojih je došlo do oštećenja.

Magnetna rezonanca uz pomoć kompjutera, magnetnog polja i radiotalasa stvara anatomsku sliku tkiva mozga, kao i čitave njegove strukture. Onda je najpogodnija za otkrivanje cerebralne paralize, jer nudi detaljni opis mozga.

Za dodatne informacije o uzrocima, simptomima, posledicama i prevenciji cerebralne paralize, pročitaj tekst u kome se nalaze svi ovi podaci.

Vrste cerebralne paralize

Vrste cerebralne paralize koje postoje ukazuju na to da se kod beba i dece može javiti više različitih oblika jedne iste bolesti. Postoje 4 osnovna tipa CP:

 1. Spastična cerebralna paraliza
 2. Diskinetička cerebralna paraliza
 3. Ataksična cerebralna paraliza
 4. Mešoviti oblici cerebralne paralize

Spastična cerebralna paraliza

Najčešći tip cerebralne paralize koji se javlja je upravo spastična cerebralna paraliza. Kod ljudi i dece manifestuje se u vidu ukočenih mišića i usporenih pokreta. U tabeli koja sledi pogledaj kakvi oblici spastične cerebralne paralize postoje i na koji način se mogu prepoznati.

Vrste spastične cerebralne paralizeOsobine
Spastična hemiplegija / hemiparezaObično zahvata ruku na jednoj strani tela, ali može zahvatiti i nogu. Zbog zategnutih tetiva pete i kasnije deca hodaju na vrhovima prstiju. Najčešće su ruka i noga strane koja je zahvaćena spastičnom hemiplegijom kraće i tanje. Može se javiti skolioza, kao i napadi. Govor je odložen, a inteligencija normalna.
Spastična diplegija / diparezaUkočenost mišića uglavnom se vezuje za noge, a ređe za ostale delove tela, izuzev ruka koje mogu pokazati nespretnost. Kada se stopala noge stimulišu, pomeraju se prsti, što ukazuje na to da su refleksi tetiva u nogama hiperaktivni. Određeni mišići nogu kod kojih dolazi do zatezanja, dovode do prekrštanja noge u obliku makaza. Takođe, mogu biti potrebne hodalice ili specijalna pomagala za noge. Govor i inteligencija su uglavnom normalni.
Spastična kvadriplegija / kvadriparezisPovezuje se sa umerenim do teškim intelektualnim poremećajem, pa samim tim i predstavlja najtezi oblik spastične CP. Postoje značajna oštećenja na mozgu. Javlja se ukočenost u udovima, ali i fleksibilan vrat. Deca sa ovim oblikom cerebralne paralize retko hodaju. Govor je otežan, napadi su česti i teško ih je kontrolisati.

 

Diskinetična cerebralna paraliza

Diskinetična cerebralna paraliza je vrsta cerebralne paralize koja u sebe uključuje i:

 • Ateoteozne cerebralne paralize
 • Koreoateotozne cerebralne paralize
 • Distonične cerebralne paralize

Diskinetična cerebralna paraliza karakteriše se naglim pokretima udova tela ili sporim i nekontrolisanim grčenjem istih. Deca često prave grimase na licu ili balave, teško im je da sede uspravno ili da hodaju. Kod neke dece javljaju se i problemi sa sluhom, disanjem i govornim aparatom. Inteligencija je obično normalna.

Ataksična cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza vrste pod koje se ubraja i ataksična cerebralna paraliza jako je bitan oblik ove bolesti zato što utiče najviše na centar za ravnotežu, ali i percepciju. Deca sa ovom vrstom CP nestabilno hodaju i imaju lošu koordinaciju. Ne mogu brzo i precizno da urade neke od najosnovnijih radnji npr. zakopčavanje košulje ili teško kontrolišu svojevoljno kretanje npr. posezanje za knjigom.

Mešoviti oblici cerebralne paralize

Mešoviti oblici cerebralne paralize podrazumevaju simptome koji su mešavina bilo koje od tri gorepomenutih vrsta CP, a da to nisu simptomi koji odgovaraju samo jednom tipu. Npr. može da se javi u isto vreme zategnutost jednih i opuštenost drugih mišića, pa se javlja mešavina ukočenosti i klonulosti, što ukazuje na mešoviti tip cerebralne paralize.

Dečja paraliza simptomi

Dečija paraliza je posebna vrsta bolesti, koja nema veze sa Cerebralnom paralizom, ali smo svakako želeli da je pomenemo kao još jednu bolest u nizu.

Iako je polio virus, koji izaziva dečju paralizu iskorenjen zahvaljujući vakcini, ipak postoje i zemlje u kojima nije u potpunosti iskorenjen, ali i bojazan da se može vratiti.

Najčešći simptomi virusa su visoka temperatura, ekstremni umor, povraćanje, glavobolja, bol mišićima koji se nalaze u predelu vrata.

Dečija paraliza može da izazove paralizu čitavih nogu u retkim situacijama. Ova paraliza nije trajna i pokretljivost nogu se vraća za nekoliko nedelja ili meseci. Većina ljudi se relativno brzo oporavi, a kod nekih lečenje traje prilično dugo.

Kada ste pročitali čitav tekst i videli delić onoga sa čime se suočavaju deca odolela od cerebralne paralize, jasno vam je zašto je naša pomoć neophodna. Pomozimo da i ova deca imaju bar malo lepše detinjstvo.

Prevremeno rođenje deteta Fondacija Od srca sa ljubavlju

24 januara, 2023

Prevremeno rođenje deteta – uzroci, posledice i prevencija

Prevremeni porođaj se definiše kao porođaj koji se dogodi pre 37. nedelje trudnoće. Ova vrsta porođaja može se desiti iz različitih razloga, uključujući medicinske probleme, promenljive načine života i komplikacije u trudnoći.

Kako je zdravstvena nega žena i deteta u kontekstu prevremenog rođenja deteta, kao i životni troškovi povezani sa tim uslovima, veoma skupa, prosečna porodica u Srbiji nije u mogućnosti da izdvoji dovoljne količine novca kako bi pomogla svom detetu.

Naš cilj je da udruženim snagama pokažemo humanost na delu. Fondacija Od srca sa ljubavlju namenjena je i osnovana upravo da bi se pružila pomoć i prikupila sredstva za lečenje dece i odraslih – za one kojima je pomoć neophodna.

Svi oni koji žele da nam se pridruže i postanu deo našeg tima mogu se prijaviti za donacije. Jedan čovek ili nekolicina njih ne mogu da urade puno, ali grupa ljudi dobre volje na jednom mestu mogu pomoći svi zajedno i vratiti osmeh na lice deci koju je zadesila cerebralna paraliza. Pokažimo jedinstvo i empatiju, budimo uz naše male borce i neka pobeda mališana bude naša pobeda.

Pored prijave za donatore, postoji i prijava za pomoć. Ukoliko poznajete neko dete kome je potrebna pomoć ili je to neko vama drag, popunite kratak formular fondacije Od srca sa ljubavlju. Naš cilj je da se ujedinimo i sve prepreke koje postoje prebrodimo zajedno.

Prevremeni porođaj ili PTB je medicinski poremećaj koji je jedan od primarnih uzroka za prevremeno rođenje deteta. Kada se materica skupi i grlić materice počne da se širi pre 37. nedelje, to se dešava. Prerano pucanje membrana, hipertenzija izazvana trudnoćom i višestruke trudnoće su medicinski problemi koji mogu dovesti do prevremenog porođaja.

Faktori rizika za prevremeno rođenje deteta

Prevremeno rođenje deteta takođe može biti uzrokovano faktorima načina života kao što su pušenje, zloupotreba supstanci, loša ishrana i stres. Prevremeni porođaj takođe može biti uzrokovan medicinskim procedurama kao što su indukcija porođaja ili planirana operacija carskim rezom.

Prevremeni porođaj može imati ozbiljne i dugoročne posledice. Prevremeno rođenje deteta za sobom povlači i niz drugih zdravstvenih problema, kao što su respiratorni distres sindrom, infekcije, krvarenja u mozgu i abnormalnosti u razvoju. Takođe je veća verovatnoća da će razviti dugoročne zdravstvene probleme kao što su cerebralna paraliza, smetnje u učenju i problemi sa vidom i sluhom.

Održavanje zdravog načina života i traženje hitne medicinske pomoći za bilo kakve indikacije prevremenog rođenja deteta su ključni načini za izbegavanje prevremenog porođaja. Ovo može uključivati redovno dobijanje prenatalne nege, izbegavanje pušenja i zloupotrebe supstanci i upravljanje stresom. Pored toga, može biti potrebna terapija za osnovne zdravstvene probleme kao što su hipertenzija ili infekcije.

Kućna nega prevremeno rođene bebe

Sama situacija u kojoj se odvilo prevremeno rođenje deteta, kao i njegovo dovođenje u uslove kućne nege može biti emocionalno i teško iskustvo. Ove bebe često zahtevaju specijalizovanu negu i pažnju i mogu biti predisponirane na niz zdravstvenih problema.

Jedna od prvih stvari koje roditelji prevremeno rođenog deteta moraju da urade je da nauče o zdravstvenom stanju svog deteta i nezi koja će im biti potrebna. Hranjenje, odevanje i kupanje bebe, kao i obezbeđivanje bilo kakvih lekova ili tretmana, mogu potpasti u ovu kategoriju.

Štaviše, od ključne je važnosti da roditelji traže pomoć od porodice, prijatelja i zdravstvenih radnika. Ovo im može pomoći da se izbore sa mentalnim i fizičkim poteškoćama u brizi o prevremeno rođenoj novorođenčadi, a istovremeno će osigurati da njihovo dete dobije najbolju moguću negu.

Važnost majčinog mleka za prevremeno rođenje deteta

Majčino mleko je neophodno za sve bebe, ali je posebno važno za prevremeno rođene bebe. Majčino mleko snabdeva sve hranljive materije koje su nedonoščetu potrebne da raste i napreduje, kao i esencijalna antitela i komponente za jačanje imuniteta koje mogu pomoći bebi da izbegne infekcije.

Jedna od najvažnijih prednosti majčinog mleka za prevremeno rođenu bebu je ta što pomaže da se hrani njihov sistem za varenje u razvoju. Majčino mleko, za razliku od formule, lakše se vari i apsorbuje, što može pomoći u smanjenju rizika od infekcija i drugih zdravstvenih problema.

Takođe je dokazano da majčino mleko pomaže razvoju mozga i poboljšava dugoročne zdravstvene rezultate kod prevremeno rođenih beba. To je zbog prisustva esencijalnih masnih kiselina i minerala za rast mozga.

Prevremeno rođena deca sa hipertonijom i hipotonijom

Prevremeno rođene bebe mogu biti pogođene hipertonijom i hipotonijom dok rastu i razvijaju se. Hipertoniju karakteriše viši tonus mišića, što otežava slobodno kretanje novorođenčeta, a hipotoniju smanjen tonus mišića, što otežava bebi da održava sopstvenu težinu.

I hipertonija i hipotonija mogu ometati sposobnost prerano rođene bebe da postigne razvojne prekretnice uključujući puzanje, hodanje i sedenje. Oni takođe mogu povećati verovatnoću razvoja drugih zdravstvenih problema, kao što su skolioza i problemi sa zglobovima.

Veoma je važno potražiti pomoć fizioterapeuta koji je specijalizovan za bavljenje prevremeno rođenim bebama za lečenje ovih problema. Ovaj terapeut može da sarađuje sa roditeljima i bebom kako bi kreirao personalizovani plan terapije koji se bavi individualnim zahtevima bebe.

Terapija masaže prevremeno rođene bebe

Terapija masažom je isproban i pravi tretman za nedonoščad. Ova vrsta terapije nežno masira bebine mišiće i kožu, čime se poboljšava cirkulacija, tonus mišića i stimuliše opšti rast i razvoj.

Terapija masažom, pored svojih fizičkih prednosti, može biti umirujuća za prevremeno rođene bebe. Ovo može pomoći u smanjenju stresa i poboljšanju obrazaca spavanja, što može poboljšati opšte zdravlje i blagostanje.

Rad sa terapeutom koji je vešt u radu sa prevremeno rođenom bebom je od suštinskog značaja za izvlačenje maksimuma iz terapije masažom. Ovaj terapeut može pomoći da se masaža obavi bezbedno i efikasno, kao i da pruži savete o tome kako da se masaža uključi u svakodnevnu rutinu nege bebe.

Ukratko, prevremeno rođenje može imati ozbiljne posledice i za bebu i za roditelje. Međutim, uz adekvatnu negu i podršku, moguće je promovisati zdravlje i razvoj prevremeno rođene bebe. Ovo može uključivati obezbeđivanje odgovarajuće ishrane, traženje pomoći od zdravstvenih radnika i korišćenje tretmana kao što je masaža. Razumevanjem uzroka, posledica i tretmana prevremenog porođaja, roditelji se mogu osećati bolje pripremljenim i osnaženim da podrže svoju prevremeno rođenu bebu na njihovom putu ka zdravlju i dobrobiti.