Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Borbom protiv nasilja Fondacija Meridian afirmiše porodicu i porodične vrednosti

Porodične vrednosti fondacija Meridian

Porodične vrednosti i humanitarni rad kompanije Meridian – šta je ono što ih spaja?

Svakog 15. maja širom sveta organizuju su razne manifestacije na lokalnom i nacionalnom nivou, koje za cilj imaju promociju porodičnih vrednosti, ravnopravnosti polova i žaštitu porodice kao osnovne jedinice društva.

Zdrava porodica je put ka sreći, ona predstavlja stub društva i veoma bitnu stvar u životima svakog od nas. Iako se kroz vreme dosta menjala, njena suštinska forma je ostala ista. Ona je sinonim za tradiciju, zajedništvo, pripadnost, solidarnost i kao takva nezamenljiv je deo životnog okruženja. Kada smo mali, porodica je naš prvi susret sa zajednicom, u njoj se osećamo voljeno, zaštićeno i sigurno, sa njom rastemo i sa njom dalje koračamo kroz život.

Fondacija Meridian značajan deo svojih aktivnosti usmerava ka promociji zdravog života, podršku ugroženim pojedincima i porodicama i u tom projektu je otvorena za saradnju sa svim zainteresovanima.

Porodične vrednosti i Fondacija Meridian

Suština pojma porodične vrednosti je u tome da deca koja odrastaju u zdravoj porodici okružena su ljubavlju, imaju veći stepen socijalizacije, emocionalno su stabilnija, samopouzdanija i lakše premoste izazove koje im život nameće. Zdrava porodica je osnova za stvaranje zdravog čoveka, a samim tim i kvalitetnog društva.

U vremenu u kojem danas živimo, sve češće smo svedoci društvenih pojava na koje je i porodica sve manje otporna. Iza zatvorenih vrata mogu se dešavati razne neuobičajne stvari. Kao jedan od uzroka porodične disfunkcionalnosti, nasilje zauzima jedno od vodećih mesta. Ono se može dogoditi svima, bez obzira na pol, broj godina, stepen obrazovanja, materijalno stanje ili bilo koju drugu ljudsku karakteristiku. Nasilje može ostavite ozbiljne fizičke i psihičke posledice, kako prema onima koji su mu neposredno izloženi, tako i prema posmatračima ovog neprimerenog čina.

Kompanija Meridian potpisnica programa UN Global Compact

Svesni značaja ove problematike, svakog 15.maja se širom sveta organizuju razne manifestacije na lokalnom i nacionalnom nivou, koje promovišu porodične vrednosti, ravnopravnost polova i žaštitu porodice kao osnovne jedinice društva. Ujedinjene Nacije, u čijem je programu UN Global Compact od nedavno i kompanija Meridian, već godinama preko medija upućuju na probleme koji zahvataju porodice širom sveta, a koje se na svakodnevnom nivou dešavaju usled posledica društvenih, ekonomskih i demografskih faktora.Obeležavanjem Međunarodnog dana porodice dodatno se utiče i na povećanje svesti građana o potrebi očuvanja porodičnog načina života, kao i odgovornosti prema lokalnoj zajednici.

Povodom Međunarodnog dana porodice, kompanija Meridian podseća javnost na značaj borbe protiv nasilja u porodici ,kao jednog od ključnih društvenih problema. Kompanija Meridian već godinama unazad svojim društvenim angažovanjem nastoji da afirmiše porodicu i porodične vrednosti, podstakne jednakost između muškaraca i žena i skrene pažnju na sve prisutnu problematiku porodičnog nasilja.  Više od dve decenije, ovaj renomirani privređivač igara na sreću sopstvenim modelom odgovornog poslovanja daje podstrek u rešavanju mnogi društvenih pitanja sa kojima se globalni svet suočava. Jedno od najstarijih regionalnih imena, kada je u pitanju gejming industrija, je samo tokom protekle godine na globalu uspešno realizovalo preko 250 CSR prijekata na 15 tržišta čime je donirala preko milion evra bespovratne pomoći raznim ustanovama, organizacijama i pojedincima kojima je u tom trenutku pomoć bila od prekog značaja- – ističe direktor kompanije Meridianbet, Mlađan Životić.

Koliko je za ovog domaćeg i regionalnog betting provajdera od velikog značaja zalaganje za zajednicu u kojoj privređuje, najbolje se ogleda u rešenosti da za potrebe okruženja dodatno uključi i svoju fondaciju.

Fondacija „Od srca sa ljubavlju“ kompanije Meridian posebno je aktivna na domenu stvaranju preduslova za normalno funkcionisanje porodice i čitave zajendice. Svako ko je voljan da uzme učešće i postane deo ovog humanitarnog tima može se veoma lako priključiti i postati donator njihovih društvenih akcija. Svesni činjenice da jedan čovek ne može da menja svet, ali da više njih to može, Fondacija „ Od srca sa ljubavlju“  želi da preko svojih društvenih aktivnosti podigne svest okolinu o značaju  kolektivnog delovanja  za potrebe celokupnog društva u Srbiji.

Naš cilj je da udruženim snagama zajedno podstaknu ljudsku humanost, pomozite im i Vi u tome…

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now