Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Šampion odgovornog poslovanja: Fondacija Meridian ulaže u zeleniju planetu

Šampion odgovornog poslovanja

Zdrav život, čist vazduh i kvalitetno životno okruženje je u proteklim godinama postao paramatar od presudne važnosti za kvalitet života. Kao pravi šampion odgovornog poslovanja, kompanija Meridian i Fondacija „Od srca sa ljubavlju“ podseća sve nas da smo, lošim ophođenjem prema prirodi, u dobroj meri promenili svoj položaj i odnos sa njom, a time doveli u pitanje kvalitet života i ličnog razvoja u godinama pred nama.

Upravo iz tog razloga i u svrhu očuvanja prirode ustanovljen je Dan planete Zemlje sa tendencijom da se toga dana ukaže na važnost ljudskog delovanja u očuvanju jedinog prirodnog staništa koje čovek naseljava. Ovogodišnja međunarodna kampanja obeležena je pod imenom „Investiraj u našu planetu“ i nije orjentisana samo na važnost očuvanja planete, već i na izazove sa kojima se svakodnevno susrećemo, kako na globalnom tako i na lokalnom planu.

S obzirom na važnost kolektivnog delovanja u očuvanju prirodnog čovekovog staništa, među prvima u regionu koji su uvideli značaj investiranja u očuvanje planete i životne sredine našla se i kompanija Meridianbet, svojevrsni šampion odgovornog poslovanja.

Šampion odgovornog poslovanja
Šampion odgovornog poslovanja

Jedna od najstarijih betting kompanija u jugoistočnom delu Evrope, koji na domaćem tržištu posluje više od dve decenije, svojim stalnim primerom uzornog poslovanja i odnosa prema zajednici zasigurno već neko vreme sa pravom predstavlja sinonim za pokretača zelene revolucije.

Kao lider društvene odgovornosti koji svoj opseg delatnosti neprekidno proširuje, kompanija Meridianbet je u domenu odgovornog poslovanja naročito posvećena ulaganju u prirodu i promovisanju zdravog načina života, čime sa pravom uživa epitet šampion odgovornog poslovanja

U oblasti ekologije, kompanija Meridianbet, osnivač Fondacije „Od srca sa ljubavlju“, sa pravom može istaći da je predhodnih nekoliko godina uspela da pokrene jedan od najvećih ekoloških projekata viđenih na ovim prostorima. Preko zajedničke saradnje i strateškog partnerstva sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine Republike Srbije, najstarije ime betting biznisa u regionu do sada je donirao više hiljada sadnica drveća i time izvršio pošumljavanje pet teritorijalnih jedinica u gradovima i opštinama duž čitave zemlje.

Mesta koja nakon ovog ekološkog karavana mogu da se pohvale da su zasađenim drvoredom oplemenila svoj javni prostor su: Novi Sad, Kikinda, Bela Crkva, Bačka Palanka i Subotica. Sam efekat ozelenjavanja teritorijalnog prostora ima i mnogo veću namenu koja se ogleda u umanjenom emitovanju zagađenja i redukciji saobraćajne buke.

Šampion odgovornog poslovanja
Šampion odgovornog poslovanja

Meridianbet se, naravno, nije zadržao samo na projektu pošumljavanja i ozelenjavanja, već je realizovao i mnoge druge ekološke akcije u koje je uključio brojne organizacije i pojedince.

Jedna od najznačajnijih bila je akcija čišćenja i uređenja javnih beogradskih parkova i šuma u kojoj je Meridianbet pomognut studentima Fakulteta organizacionih nauka barem na trenutak Beograd učinio prijatnijim i lepšim mestom za život.

Kompanija Meridianbet i Fondacija „Od srca sa ljubavlju“ su, kroz saradnju sa državnim institucijama, civilnim organizacijama i pojedincima, započeli nove ambiciozne projekte i ekoološke akcije usmerene na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, žaštitu biodiverziteta, očuvanje šuma, smanjenje otpada i promovisanje inovativnih reciklažnih metoda.

Međutim to nije sve – kompanija Meridianbet, osnivač Fondacije „Od srca sa ljubavlju“ se od nedavno može pohvaliti i činjenicom da je prva na ovim prostorima postala deo najveće zajednice UN Global Compact. Regionalni privređivač igara na sreću je na ovaj način postao jedini u svojoj branši koji je dobio mogućnost članstva ove globalne zajednice koja predstavlja snažan autoritet kada je u pitanju odgovorno poslovanje.

Ovaj svojevrstan međunarodni gest je priznanje za godine pametnog poslovanja u kojima je kompanija gradila prijateljske odnose prema svojim zaposlenima, zajednici u kojoj posluje, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i čitavom društvu u celosti.

Spomenimo još i to da je Fondacija „Od srca sa ljubavlju“ samo tokom protekle godine uspešno sprovela preko 250 CSR globalnih akcija na preko 15 svetskih tržišta čime je nesumnjivo zaslužila da se nađe u samom svetskom vrhu društvenog poslovanja.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now