Skip to content Skip to footer

Ko smo mi?

Fondacija “Od srca sa ljubavlju“ osnovana je 12. maja 2020. godine sa ciljem unapređenje kvaliteta života, društvenog – ekonomskog položaja i stepena socijalne inkluzije ugroženih kategorija stanovništva u Republici Srbiji.

 

Ciljevi oko kojih smo se okupili

Svesni da su vrednosti solidarnosti, humanosti, lične i korporativne društveno angažovane inicijative presudni u vremenima velikih iskušenja, ciljevi i glavni pravci delovanja Fondacije su:

 • Podrška zdravstveno i socijalno ugroženim licima kroz organizaciju humanitarnih akcija i kampanja usmerenih ka smanjenju siromaštva
 • Podrška najteže pogođenim pojedincima i društvenim grupama u saniranju posledica nastalih pandemijom virusa Covid-19
 • Pružanje pomoći osetljivim društvenim grupama – licima sa posebnim potrebama i deci bez roditeljskog staranja kroz njihovu punu socijalnu inkluziju
 • Promovisanje vrednosti sporta i opšte fizičke kulture stanovništva
 • Ulaganje u znanje i inovativnost, promovisanje programa i akcija koje doprinose zaštiti životne sredine
 • Unapređivanje položaja kulture, nauke i obrazovanja
 • Ukazivanje na važnost društveno odgovornog poslovanja kompanija u cilju podizanja kvaliteta društva u celini

 

Oblasti delovanja

Fondacija „Od srca sa ljubavlju“ svoje ciljeve ostvaruje delujući kroz sledeće prioritetne oblasti:

 • Osmišljavanje i sprovođenje humanitarnih kampanja i akcija materijalne pomoći
 • Podrška zdravstvenim radnicima i jačanje kapaciteta nacionalnog zdravstvenog sistema u borbi protiv retkih i opasnih bolesti
 • Finansiranje projekata iz oblasti socijalne inkluzije, unapređenja znanja i veština i celoživotnog učenja
 • Programi stipendiranja i mentorske podrške darovitim učenicima i studentima, materijalna podrška projektima iz oblasti obrazovanja, podizanja stručnih kapaciteta i upošljivosti mladih
 • Podizanje svesti o važnosti korporativne društvene odgovornosti, socijalnog preduzetništva i ličnog usavršavanja kroz organizovanje javnih događaja, obrazovnih programa i medijskih kampanja

OD SRCA ZA SVAKOG

Gradimo bolji svet za sve, ulaganjem u ljude, zdravlje, kulturu, nauku i druge oblasti koje život čine dostojnim čoveka.

0+
Doniranih sadnica
Kvalitet vazduha najveće je ulaganje za buduće generacije.
0
Sati volonterskog rada
Naši zaposleni – humanitarci prvoga reda
0
Lica i organizacija
Naša pomoć stiže širom Srbije, svuda gde je potrebna, bilo udruženjima ili pojedincima
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now