Skip to content Skip to footer

Prijava za novčanu pomoć humanitarne fondacije Od srca sa ljubavlju

Prijava za novčanu pomoć podrazumeva popunjavanje formulara – obrasca koji ste verovatno sretali i ranije, a poseduje ga i Meridianova fondacija Od srca sa ljubavlju

Svaki pojednac koji ima materijalni ili zdravstveni problem, ali i čitave ugrožene porodice ili društvene grupe mogu da se prijave za pomoć humanitarnoj fondaciji Od srca sa ljubavlju.

Osnivanjem ove fondacije, otvorena su vrata svim ljudima kojima je pomoć potrebna. Možete nas kontaktirati putem popunjavanja formulara, a kada pošaljete popunjen upitnik, obratiće vam se neko iz našeg tima sa detaljnim uputstvima o tome koji su sledeći koraci i uslovi za dobijanje humanitarne pomoći.

Ko može da se prijavi za pomoć?

Meridianovoj fondaciji Od srca sa ljubavlju mogu da se prijave sledeći ugroženi pojedinci, porodice ili grupe ljudi:

  • Zdravstveno i socijalno ugrožena lica
  • Najteže pogođeni pojedinci i društvene grupe usled pandemije virusa Covid-19
  • Osetljive društvene grupe – lica sa posebnim potrebama i deca bez roditeljskog staranja
  • Mladi kojima su potrebna novčana sredstva za dalje školovanje ili profesionalno usavršavanje

Verujemo da se svaki pojedinac kome je zaista neophodna pomoć može pronaći u nekoj od ovih kategorija i prijaviti se, kako bi njegovi životni uslovi postali znatno bolji.

Fondacije za pomoć porodicama – postupak prijave

Fondacije za pomoć porodicama prijava podrazumevaju prijavu za pomoć svim ugroženim licima na teritoriji Republike Srbije.

Prijava za pomoć porodicama humanitarne fondacije Od srca sa ljubavlju je ista za sve grupe ljudi ili pojedince koji se žele prijaviti i ona se nalazi na kraju ovog teksta.

Pomoć socijalno – ugroženim porodicama

Pomoć socijalno – ugroženim porodicama je od izuzetnog značaja u svakom društveno odgovornom poslovanju. To je jedan od prioriteta u radu fondacije kompanije Meridian – “Od srca sa ljubavlju”.

Kako se prijaviti?

Meridianova fondacija brine i o ovoj vrsti društvenog problema kroz koji prolaze mnoge porodice i želi da stane iza njih i pomogne im. Svako ko ima ovu vrstu problema može da se prijavi popunjavanjem formulara koji se nalazi na kraju teksta, a svi oni koji žele da doniraju novac takođe to mogu uraditi i omogućiti ovim porodicama normalne životne uslove.

Pomoć društveno – ugroženim licima

Humaniratna fondacija Od srca sa ljubavlju bavi se i pružanjem pomoći svim društveno – ugroženim licima, ne samo pojedincima, već i porodicama i društvenim grupama.

Ukoliko prolazite kroz tešku životnu situaciju ili poznajete nekoga ko se upravo u takvoj situaciji nalazi, popričajte sa njim i pomozite mu da se prijavi.

Prijava za pomoć deci

Pomoć deci je trenutno možda i najintenziviji segment rada naše fondacije. Ulažemo u budućnost dece i pomažemo na najrazličitije moguće načine. 

Jako nam je bitno da svako dete kome je pomoć potrebna, bila to zdravstvena ili socijalna vrsta pomoći, nađe put do nas i dobije pravo na normalan život i razvoj.

Svesni da živimo u vremenu različitih bolesti, koje su urođene ili se stiču vremenom, želimo da pomognemo i zajedno sa decom prevaziđemo svaki vid ograničenja koji se pred njima nalazi.

Pozivamo sve one koji se osećaju ugroženo da se prijave putem formulara ispod teksta i da dobije pomoć koja je potrebna za normalan život i adekvatno školovanje i napredak, koji porodica ne može sama obezbediti.

Budimo zajedno u teškim situacijama stvarajući iz njih nove pobede!

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now